fbpx

Geely Auto ເປີດໂຕລົດໄຟຟ້າແຫ່ງອະນາຄົດລຸ້ນໃຫມ່ Geely Yinhe

Geely Auto ເປີດໂຕລົດໄຟຟ້າແຫ່ງອະນາຄົດລຸ້ນໃຫມ່ Geely Yinhe

• ກີລີ ໂອໂຕ ເປີດໂຕລາຍຜະລິດໃຫມ່ ລຸ້ນພຣີ້ມຽມໄຟຟ້າ – Geely Yinhe

• ລາຍຜະລິດລຸ້ນ Yinhe ມີເປົ້າໝາຍມຸ້ງເນັ້ນລົດເກຣດພຣີມ້ຽມແບບຂັບໄດ້ໄລຍະໄກ ມີທັງແບບໄຮບຣິດ ແລະ ລຸ້ນໄຟຟ້າ 100%

• Geely Yinhe L7 ແມ່ນເອສຍູວີ ໄຮບຣີດ ແລະ L8 ແມ່ນລຸ້ນເກງ ໄຮບຣິດ ມີແຜນມອບສົ່ງລົດໃນ Q2 ແລະ Q3 2023

• ສຳລັບລຸ້ນ ພະລັງງານໄຟຟ້າ 100% ລຸ້ນສະມັດຖະນະສູງ(High-End) Geely Yinhe E ຈະມອບສົ່ງໄດ້ໃນ Q4 ທ້າຍປີ 2023.

Geely Auto Looks to Geely Yinhe for Electric Future

• Geely Auto launches new premium electrified product series – Geely Yinhe

• Yinhe series to focus on premium long range hybrid and pure electric vehicles

• Geely Yinhe L7 hybrid SUV and L8 hybrid sedan scheduled for delivery in Q2 and Q3

• Fully electric high-end Geely Yinhe E model to come in Q4