fbpx

Geely Holding 11th Year on Fortune Global 500

Geely Holding 11th Year on Fortune Global 500

  • Geely Holding ranked 229th in 2022 Fortune Global 500, up 10 places from previous year.
  • Geely Holding listed on Fortune Global 500 for eleven consecutive years.

2022 August 03, Hangzhou China. Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding), China’s largest privately-owned automotive technology company was listed in the 2022 Fortune Global 500 for the 11th consecutive year with a ranking of 229th after its last year revenues reached US$55.86 billion. Since first entering the Fortune Global 500 in 2012, Geely Holding has risen over 200 places.

2022 August 03, Hangzhou China. Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding), ຊີ່ຈ່ຽງ ກຸ່ມບໍລິສັດ ກີ້ລີ້, ກີ້ລີ້ ບໍລິສັດເອກະຊົນຂະໜາດໃຫຍ່ ຂອງ ສປຈີນ ເປັນຜູ້ນຳລະດັບແນວໜ້າທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳລົດຍົນ ໄດ້ຖຶກຈັດອັນດັບໃນ 2022 Fortune Global 500 ເປັນປີທີ່ 11 ຕິດຕໍ່ກັນໂດຍຢູ່ໃນອັນດັບທີ່ 229 ຫຼັງຈາກລາຍຮັບໃນປີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສູງເຖິງ $ 55.86 ພັນລ້ານໂລ້. ນັບຕັ້ງແຕ່ທີ່ໄດ້ເຂົ້າສູ່ Fortune Global 500 ຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 2012, ກຸ່ມບໍລິສັດກີ້ລີ້ ໄດ້ຖຶກເລື່ອນຂັນ ຫຼາຍກ່ວາ 200ຂັ້ນ.